Χρήσιμα Εργαλεία

Εκτύπωση

 Οικονομικές μεταβολές στην περίοδο 3:

Εξαιτίας αλλαγών στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σημειώθηκαν οι παρακάτω αλλαγές:
• Τα αναλογούντα εργατικά κανονικής λειτουργίας, ανά μονάδα μειώθηκαν από 0.10€ σε 0.08€ ανά μονάδα.
• Τα αναλογούντα εργατικά υπερωριακής λειτουργίας μειώθηκαν από 0.15€ σε 0.13€ ανά μονάδα.

 

Οι χρήστες των Business Games 2013 πρέπει να κατεβάσουν το παρακάτω εκτλέσιμο αρχείο και στη συνέχεια να εισέλθουν με το username και password που έχουν ορίσει

 http://www.specisoft.gr/OpenLicSetups/BGameNoHasp/BGameSGR.zip

 Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουν το option internet, και path :  http://195.251.200.69/bgame/

Επίσης, μπορούν να κατεβάσουν τα παρακάτω αρχεία, προκειμένου να συμμετάσχουν στα Βusiness Games.

Προσοχή: Για να κάνετε οριστική υποβολή των αποφάσεών σας, κάνετε κλικ στο κουτάκι και πατάτε Αποστολή.

Εκφώνηση Προβλήματος Business Games 2013

Business Games Manual 1

Business Games Manual 2

Business Games Παρουσίαση


Επιπλέον εργαλεία:

DANEIO – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

http://www.specisoft.gr/news/docs/daneiopro.zip

BEP – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

http://www.specisoft.gr/news/docs/beppro.zip

Z-SCORE – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ALTMAN’S Z-SCORE

http://www.specisoft.gr/OpenLicSetups/ZScore/ZScore.zip

заказать шкаф купе в киеве www.baly.com.ua
купить кондиционер киев bestcool.com.ua/
http://eva-mebel.com.ua
plasticsurgery.com.ua/