Συνεργασίες

Εκτύπωση

H M.K.E. συνεργάζεται με δομές, φορείς, οργανισμούς και Πανεπιστήμια για την προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
Πρόσφατα αποτελέσματα συνεργασιών της Μ.Κ.Ε.:

http://niko-trading.niko.ua/
nissan-ask.com.ua/
http://rbt.com.ua/
www.showroom-kiev.com.ua