Ακολουθήστε μας

FaceBookTwitter

Η ΜΚΕ

E-mail Εκτύπωση PDF

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει σαν κύριο σκοπό την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής σκέψης  και κουλτούρας στους φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Στην κατεύθυνση αυτή, μέσα από μια σειρά εξειδικευμένων μαθημάτων, επισκέψεις σε επιχειρήσεις, παροχή εκπαιδευτικού υλικού καθώς και εφαρμογές προσομοίωσης λειτουργίας των επιχειρήσεων (business games) , η  Μονάδα  Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  συντελεί στην επιχειρηματική εκπαίδευση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποσκοπώντας  στην ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος, στην παροχή επιχειρηματικών γνώσεων και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων.
Παράλληλα,  η Μονάδα διοργανώνει εκδηλώσεις και σεμινάρια  επιχειρηματικότητας με καταξιωμένους ομιλητές, όπου παρουσιάζονται και συζητούνται οι καλές πρακτικές από επιτυχημένες επιχειρήσεις με απώτερο σκοπό την ενθάρρυνση των φοιτητών  και αποφοίτων να αναπτύξουν επιχειρηματικές δράσεις. Ταυτόχρονα προωθείται  και η συνεργασία με φορείς επιχειρηματικότητας αποσκοπώντας στην ευρύτερη δικτύωση και σε συνέργειες.
Επίσης, η Μονάδα παρέχει συμβουλευτική για θέματα  επιχειρηματικότητας και  καινοτομίας καθώς και  για τη δημιουργία νέας  επιχείρησης. Παράλληλα με τη συμβουλευτική από ειδικούς συμβούλους  παρέχεται συμβουλευτική από καταξιωμένους επιχειρηματίες ( μέντορες)  με στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας (know-how). Ακόμα, η Μονάδα, πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους  για τις δυνατότητες χρηματοδότησης  τόσο από τα τρέχοντα όσο και από τα αναμενόμενα προγράμματα επιδοτήσεων.

You are here: Η ΜΚΕ