Ακολουθήστε μας

FaceBookTwitter

Στόχοι

E-mail Εκτύπωση PDF

 

Στόχοι της ΜΚΕ:

  • Η ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας
  • Η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την επιχειρηματικότητα
  • Η ανάδειξη της καινοτομίας ως βασικής παραμέτρου για την επιτυχή επιχειρηματική δραστηριοποίηση
  • Ο εντοπισμός και παρουσίαση καλών πρακτικών
  • Η παροχή γνώσης
  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων
  • Η υποστήριξη της μετατροπής γνώσης σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.
  • Η υποστήριξη της ενσωμάτωσης της καινοτομίας στο επιχειρείν
  • Η υποστήριξη στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από τους φοιτητές και αποφοίτους του Παν. Ιωαννίνων
You are here: Η ΜΚΕ Στόχοι