Ακολουθήστε μας

FaceBookTwitter

Συμβουλές - Ενημέρωση

E-mail Εκτύπωση PDF

Η Μ.Κ.Ε. παρέχει συμβουλευτική για θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας καθώς και για τη δημιουργία νέας επιχείρησης. Παράλληλα με τη συμβουλευτική από ειδικούς συμβούλους, παρέχεται συμβουλευτική από καταξιωμένους επιχειρηματίες ( μέντορες) με στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας (know-how). Ακόμα, η Μονάδα, πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους για τις δυνατότητες χρηματοδότησης τόσο από τα τρέχοντα όσο και από τα αναμενόμενα προγράμματα επιδοτήσεων.

You are here: Home