Ακολουθήστε μας

FaceBookTwitter

Επιχειρηματική Εκπαίδευση

E-mail Εκτύπωση PDF

Η Μ.Κ.Ε. υλοποιεί εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διδάσκονται τα εξής μαθήματα:

  1. Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα
  2. Ειδικά θέματα επιχειρηματικότητας

Παράλληλα, η μονάδα στα πλαίσια της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, υλοποιεί επισκέψεις σε επιχειρήσεις, παράγει εκπαιδευτικό υλικού και λειτουργεί εφαρμογές προσομοίωσης λειτουργίας των επιχειρήσεων (business games). Με τον τρόπο αυτό συντελεί στην επιχειρηματική εκπαίδευση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποσκοπώντας στην ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος, στην παροχή επιχειρηματικών γνώσεων και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

You are here: Home